Napi evangélium RSS
2020. szeptember 22. – Kedd (Lk 8,19-21)

Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: „Anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak.” Ő azonban így válaszolt: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” Lk 8,19-21 Elmélkedés Istennek nem az a szándéka, hogy az ember egyedül maradjon és magányos ...

@ Horváth István Sándor


0 látogatás,

4 regisztrált felhasználó,

0 nemrég bejelentkezett.

Nógrádi Nagyboldogasszony Templom

Mivel ez nem valós plébánia oldala, csak tesztelési és bemutatási célt szolgál, így saját templomunkat mutatjuk be, a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány hasonló oldalának felhasználásával.

Ezt az oldalt plébániánként egyedileg készítjük, lehetőség van esetleges altemplom, kálvária vagy oldallagosan ellátott plébánia bemutatására is.

Torony

A római katolikus plébániatemplom 1756-57 között épült. Az építtetést gróf Althan Mihály Károly váci püspök kezdte, a befejezés azonban már gróf Migazzi Kristóf váci püspök nevéhez fűződik. Erről a főhomlokzat két oldalán látható faragott kőcímerek tanúskodnak.

A település központjában, dombtetőn áll a barokk stílusú templom. Hajója téglalap alakú, szentélye egyenes záródású. Homlokzati tornya van. A szentély oldalához sekrestye csatlakozik.

A főhomlokzatot a kétszárnyú, záróköves, szalagkeretes, tört kosáríves bejárati kapu felett íves ablak díszíti, ennek két oldalán helyezkednek el az építtető püspökök feliratos címerei.

A homlokzatot az ablak felett a teljes homlokzaton végigfutó, tagolt főpárkány zárja. Tetején, ívelt orommezőben, enyhe mélyedésű faltükörben szalagkeretes, kör alakú ablak van. Az oromzat ívelt lezárásának két oldalán egy-egy kőváza látható.

A tornyot a sarkokon egy-egy korinthosi fejezetű falpillér díszíti, köztük konvex íves harangablakok helyezkednek el, melyek felett órapárkánnyal övezett óra számlapok vannak. A jellegzetes barokk stílusú, törtvonalú sisakdísz tetején kereszt van.

A templom belseje csehsüveg boltozatos; a karzat a hajó bejárati oldalán helyezkedik el.

Templombelső

Különösen figyelemre méltó az eredeti, XVIII. századi berendezés, a templom épületével egyidős három épített oltár retabló, a copfstílusú tabernákulum és a rokokó kartusokkal díszített szószék.

A főoltár majdnem kitölti a szentély hátsó falát, magassága 9,6 m, szélessége 4,2 m. A főoltárkép Mária mennybemenetelét ábrázolja. A két mellékoltár a hajó első boltszakaszában található, egymással szemben, magasságuk 5,3 m, szélességük 2,5 m. A jobb oldali oltárképen a magyar szentek ábrázolását láthatjuk, a bal oldali, úgynevezett tót oltáron Nepomuki Szent János, Szent Flórián, Szent Borbála és Borromei Szent Károly alakja fedezhető fel. Mindhárom oltárkép Jozef Schöpf alkotása.

A kupolák záró részein egy-egy ábrázolás látható. Talán a legérdekesebb a szentély felett lévő, a Szentháromságot ábrázoló mennyezeti freskó. A templombelsőt 1914-ben gazdag belső ornamentális díszítéssel kifestették, majd az 1953-1954-es években felújították, leegyszerűsítve az eredeti rajzolatot és színvilágot. Később ezen még többször változtattak - sajnos hozzá nem értésből fakadóan nem a legsikeresebben.

Fél évszázadnak kellett eltelnie a következő komoly felújításig. A restaurálási munkálatokat Tarr György restaurátor festőművész és Schwartz Rezső farestaurátor művész végezték el kiváló minőségben, az 1914-es állapotok szerint. A megújult templombelsőt 2011. július 31-én ünnepi szentmise keretében Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szentelte fel.

A munkálatokat a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány koordinálta.