Napi evangélium RSS
2020. szeptember 22. – Kedd (Lk 8,19-21)

Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: „Anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak.” Ő azonban így válaszolt: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” Lk 8,19-21 Elmélkedés Istennek nem az a szándéka, hogy az ember egyedül maradjon és magányos ...

@ Horváth István Sándor


0 látogatás,

4 regisztrált felhasználó,

0 nemrég bejelentkezett.

Adatvédelmi nyilatkozat

Amikor látogatóink honlapunkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.

Vannak azonban olyan szolgáltatásaink, melyek használatához szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve ismerete, aminek köszönhetően a felhasználó több információt kap, sőt maga is hozhat létre új tartalmakat.

A kezelt adatok

Egyes - általában új tartalmat létrehozó - funkciók használatához regisztráció, ahhoz pedig a következő adatok megadása szükséges:

A megadott elektronikus levélcímet, lakcímet és jelszót nem nyilvános adatként kezeljük.

A nem nyilvános adatokhoz csak az illetékes feladatköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - a plébános felhatalmazása és ellenőrzése mellett.

A regisztrált felhasználók egy olyan funkció segítségével tudnak egymásnak elektronikus levelet küldeni, ami nem jeleníti meg a feladó számára a címzett elektronikus levélcímét.

A jelszót vissza nem fejthető módon, titkosítva tároljuk, így azt csak a felhasználó ismeri.

A kötelező adatokon felül tagjaink személyes részleteket is megadhatnak magukról (fénykép, telefon, titulus, bemutatkozás). Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező, különös tekintettel arra, hogy nyilvánosan elérhetően jelennek meg a rendszerben.

A regisztrációs űrlapon jelöljük, hogy mely adat megadása kötelező és/vagy nyilvános.

Az új tartalmat létrehozó funkciók használata közszereplésnek minősül, ahol a felhasználó a tartalmat, és az ehhez kapcsolódó adatokat maga hozza nyilvánosságra. Ezen tartalmak tárolásához adott hozzájárulása ennélfogva megadottnak minősül.

A személyes adatok kezelésének célja:
A személyes adatok továbbítása

Adatokat harmadik félnek nem adunk át. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az üzemeltetőt, akkor az - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Az adatok módosítása, törlése

A felhasználónak - biztonsági okokból - felhasználóneve és e-mail címe megváltoztatására nincs lehetősége. Utóbbi változtatását a plébánostól kérheti. A többi, regisztrációkor megadott adatát egy erre biztosított felületen módosíthatja.

A felhasználó levélben vagy e-mailben kérheti adatainak törlését az üzemeltetőtől. A törlés végleges, és kizárólag a felhasználói adatokra vonatkozik. A felhasználónév, az e-mail cím és a felhasználó által korábban létrehozott tartalmak megmaradnak a rendszerben, azokat kérésre sem tudjuk törölni. A felhasználó ezzel a felhasználónevével és e-mail címével későbbi igény alapján sem léphet be újra, illetve mások sem regisztrálhatnak ezekkel (ezért sem töröljük).

A plébános és a papok saját belátásuk szerint törölhetik azoknak a személyeknek az adatait, akik jogsértő tartalmat hoznak létre, vagy súlyosan megsértik a mindenkori Házirendet, illetve az üzemeltető célkitűzéseitől jelentősen eltérő szellemiségű tartalmat hoznak létre.

Az elhunyt személyek adatait a plébános és a papok kérés nélkül is törölhetik.

Statisztika

A honlapon megjelenő tartalmak nézettségéről, a felhasználói szokásokról adatokat tartunk nyilván, melyeket különböző módon megjeleníthetünk a honlapon, de semmilyen üzleti célra nem használjuk fel.